Flyplasstrøbbel, men egentlig ganske hyggelig.

Sitter og koser meg med kollegaer på Torp flyplass just nu. Vi er på vei til Dublin og regner med og besøke en rekke museer. Reiser for første gang med Icom-kortet i lomma, så jeg sitrer av spenning. Flyet er forsinket, men vi underholder oss med snikk snakk. Har høstet noen gode tips hos Jon Birger så dette må bli bra. Følg med folkens, her kommer raporter og bilder fra flotte steder som Trinity College og National Museum.

Advertisements

Temaoppgaven tar form.

Temaoppgaven begynner og ta form. Etter mange runder og etter inspirerende gruppearbeid med Lars og Ingeborg har jeg kommet frem til at jeg skal lage en kulturhistorisk blogg om bruk av mellotroner i Norge. Et slags digitalt norsk mellotronmuseum. Jeg vil forsøke og lage en modell som inviterer flere grupper til å delta. Jeg håper å få fagpersoner fra høgskolesystemet til å skrive litt, benytte meg av kompetansen ved norske museer som Ringve og Norsk Teknisk museum, men ikke minst alle entusiastene der ute. Vil i første omgang invitere noen til å skrive, sånn at en kommer igang. Et tomt nettsted inviterer ikke til deltagelse.

Selv vil jeg legge ut digitale fortellinger, bildemateriale og filmsnutter fra arrangementer. Jeg ønsker også utforske muligheten for live streaming. Håper å lage en enkel database over mellotroner og båndspillerklaviaturer som finnes i Norge. Knytte historier til de enkelte gjenstandene.

Den store utfordringen er å finne en modell som gjør det enkelt for folk å publisere materiale. Jeg må jo på en måte fungere som redaktør, men jeg ønsker at folk skal kunne gjøre det direkte på siden. Pønsker på en god modell nu…

Det som gjør nettstedet relevant i vår sammenheng er følgende. Nettstedet formidler en liten del av norsk materiell kultur. Jeg tror Norsk Teknisk Museum er det eneste museet i Norge som stiller ut en mellotron. I en utstillingssitusjon kan man ikke gå i dybden, det kan man gjøre digitalt.

Et mine kalkyler finnes et sted mellom 10 og 15 mellotroner i Norge, tar vi med båndspillerkinstrumenter generelt ikke mer en 20. En god venn har fire stk. og på Norsk Teknisk Museum finnes altså en. da er 20% dekket så jeg er godt i gang.

Jeg har akkurat opprettet siden og den ligger her.

Lynforedrag om temaoppgaven

Lynforedrag om hva jeg tenker teoretisk rundt temaoppgaven.

Museenes mediestrategier

Frogner Hovedgård

Her er filmen vi har laget

Prosjektutkast; veien videre

Mitt prosjektutkast kan gå to veier slik jeg ser det nå. Enten blir det å utvikle en blogg hvor det er mulig å legge ut foredrag og resurser fra Norsk Teknisk Museum. Ideen er gjennomførbar, tekniske løsninger vil nok bli en hindring. I en slik oppgave vil jeg bruke mellotronscenariet som case.

En annen mulighet er å lage en oppgave hvor jeg rabulerer over hvordan Norsk Teknisk Museum sjel, den x-factoren som gjør at det kommer flere folk en museet har kapasitet til, kan overføres til det digitale. Jeg tror dette er en suksessfaktor for å lykkes på nett. Aktiviteten på nett bør gjenspeile aktiviteten på museet. Interaktivitet og spillfunksjonalitet fremstår som mulige løsninger.

Uansett vil ta utgangspunkt i utstillingen musikkmaskiner.

Mellotron story

Hei sveis!

Her er min fotohistorie!

Know your meme

Dette er en fantastisk side som på en festlig halvakademisk måte presenterer forskjellige internettfenomen. Enkelte filmsnutter for enormt høye treff. På denne siden går en inn i materien og prøver og forklare hva som skjer. Om noen lurer på hva et mem er, sjekk ut wikipedia. Her forklarer Elsbeth fenomenet technoviking.

Norsk Teknisk Museums sjel og formidling på nett

Norsk Teknisk Museum er vokst til å bli en sterk merkevare. De fleste lyser opp da de får høre hvor jeg arbeider og besøkstallene har steget i været de siste årene. Hvorfor? Jeg tror det har med aktivitetsnivået på selve institusjonen. Det skjer mye og tempoet er høyt. Barna for lov til å utfolde seg og om de ikke tar helt av, blir de heller ikke bedt om å dempe seg. Det setter både barn og foreldre stor pris på. Museumsbesøket blir ikke en lang kamp hvor en etter beste evne forsøker å ”pasifisere” barnet sitt. Denne profilen bør kunne overføres til nettet. Nettsider med spillversjoner av vitensenteraktiviteter bør fungere. I hvert fall i skolesammenheng hvor det meste blir moro i forhold til tradisjonell tavleundervisning.

Teknisk museums digitale tilbud bør speile dette behovet hos brukerne. Nettsidene bør bli et sted hvor en kan utløse den energien en sitter inne med, akkompagnert av latter og utrop. Det bør være mulig, men er meget ressurskrevende.Jeg tror nettaktivitetene med hell kan være krevende. Krevende i kraft å ha et mestringsnivå som ikke er for lavt. Da vil en føle genuin glede ved å lykkes. Ikke bare klikke seg fra bilde til bilde, men utfordres på veien. Gjerne i form av brukergrensesnitt fra spillverden.

Det er høy kompetanse på spillutvikling i Norge. Firmaet Funcom er verdensledende og det finnes høyere utdanningsveier innenfor emne. Dette er kompetanse museene og den offentlige kultursektoren bør benytte seg av. Spill er også kultur og troner på toppen ved siden av musikk og filmmediet. Det å selv måtte ta valg og umiddelbart få tilbakemelding gir stimulans. Vitensenteret i Bergen, Vil Vite, er godt i gang med løsninger hvor en kan bearbeide eksperimenter en har utført på senteret hjemme. Et stort skritt i riktig retning for å bevare nysgjerrigheten og ta med seg opplevelsene videre.

Aktivitetsnivået og mangfoldet på Norsk Teknisk Museum gjør museet konkurransedyktig i forhold til Kino, fotballkamper, konserter og tv-titting. Det er dette publikum vil ha og jeg tror nøkkelen til god formidling på nett ligger i å overføre denne mentaliteten.

Mellodrama; dokumentar om mellotron.

Mitt scenario omhandler formidling av mellotroner som er et båndspillerklaviatur. Sjekk ut denne dokumentaren om instrumentet

Artikkel om Samzabrus forslått slettet!

Til min bestyrtelse ble min artikkel om Samzabrus publisert på Wikipedia foreslått slettet. Jeg er forsåvidt enig, men føler meg litt såret og misforstått!

http://no.wikipedia.org/wiki/Samzabrus

« Older entries